Rekisteriseloste

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Rekisteriseloste 23.5.2018

REKISTERINPITÄJÄ
Figulus Oy, (y-tunnus 0597178-9)
Puh. +358405516970
S-posti: katariina.ylipahkala@figulus.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Katariina Ylipahkala
Figulus Oy, Elovalkeantie 8, 00700 Helsinki
Puh. +358405516970
S-posti: katariina.ylipahkala@figulus.fi

REKISTERIN NIMI
Figulus Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Figulus Oy:n verkkokaupan asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksessa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi. Pyyntö tulee esittää sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle.

Tilauksen tekeminen Figulus Oy:n verkkokaupassa ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin tallennetaan asiakkaista seuraavat tiedot:
Yrityksen nimi, mikäli kyseessä on yritys
Etu- ja sukunimi
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN
Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan verkkokaupan profiilissaan. Asiakas voi myös ottaa yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön päivityskysymyksissä. Rekisterin pitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin tallentuu Figulus Oy:n verkkokaupan asiakkaasta ne tiedot, jotka asiakas itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille kolmansille tahoille. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteriä ja sen sisältämiä henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on asianmukaisesti suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojauskeinoilla. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtävään mainittu käyttöoikeus liittyy. Reksiteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja laskutukseen liittyvät paperit asianmukaisesti.

Rekisteriä käyttää ainoastaan ne henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä asiakkaalla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, GDPR.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.